Grafická verzia

1. BASKET KLUB MICHALOVCE

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: basketbal
Špecifikácia: basketbal
Príslušnosť k: Slovenská basketbalová asociácia
IČO: 17315166
ID zdrojovej evidencie: 57c84ecca7c3cdcd8d448c4f
Začiatok činnosti: 1.9.2019
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.