Grafická verzia

Školský športový klub TYDAM Košice

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: basketbal
Špecifikácia: basketbal
Príslušnosť k: Slovenská basketbalová asociácia
IČO: 17315166
ID zdrojovej evidencie: 84
Začiatok činnosti: 2.8.2021
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.