Grafická verzia

TJ POĽANA ŠIBA

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: futbal
Špecifikácia: futbal
Príslušnosť k: Východoslovenský futbalový zväz
IČO: 17074029
ID zdrojovej evidencie: K1575
Začiatok činnosti: 3.1.2012
Ukončenie činnosti: 4.7.2023


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.