Grafická verzia

"ŠKST-Centrum"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: stolný tenis
Špecifikácia: stolný tenis
Príslušnosť k: Slovenský stolnotenisový zväz
IČO: 30806836
ID zdrojovej evidencie: 343
Začiatok činnosti: 1.1.2010
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.