Grafická verzia

"1. Dart club Brezno"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: šípky
Špecifikácia: šípky
Príslušnosť k: Združenie šípkarských organizácií
IČO: 35538015
ID zdrojovej evidencie: ZSO003
Začiatok činnosti: 26.3.1998
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.