Grafická verzia

"ŠK Karate Nová Baňa"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: karate
Špecifikácia: karate
Príslušnosť k: Slovenská federácia karate a bojových umení
IČO: 34003975
ID zdrojovej evidencie: SFKaBU
Začiatok činnosti: 15.11.2015
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.