Grafická verzia

TJ Vyšné Remety

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: futbal
Špecifikácia: futbal
Príslušnosť k: Východoslovenský futbalový zväz
IČO: 17074029
ID zdrojovej evidencie: K829
Začiatok činnosti: 4.7.2023
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.