Grafická verzia

VK GAB Senec

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: volejbal
Špecifikácia: plážový volejbal
Príslušnosť k: Slovenská volejbalová federácia
IČO: 00688819
ID zdrojovej evidencie: 541422790e240e1128986394
Začiatok činnosti: 21.9.2023
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.