Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový zväz
Šport: šport zdravotne znevýhodnených
Špecifikácia: -
Príslušnosť k: Slovenský paralympijský výbor
IČO: 31745661
ID zdrojovej evidencie: 10007
Začiatok činnosti: 10.6.2023
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.