Grafická verzia

YACHT CLUB - ORAVA

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: jachting
Špecifikácia: okruhový jachting
Príslušnosť k: Slovenský zväz jachtingu
IČO: 30793211
ID zdrojovej evidencie: 233
Začiatok činnosti: 1.1.2018
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.