Grafická verzia

"Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: stolný tenis
Špecifikácia: stolný tenis
Príslušnosť k: Slovenský stolnotenisový zväz
IČO: 30806836
ID zdrojovej evidencie: 5db02fcf8fbed07813c31dfb
Začiatok činnosti: 30.8.2019
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.