Grafická verzia

"ASSASSIN"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: kickbox
Špecifikácia: kickbox
Príslušnosť k: Slovenský zväz kickboxu
IČO: 31119247
ID zdrojovej evidencie: SZKB-P00019
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.