Grafická verzia

"Fire gym"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: box
Špecifikácia: box
Príslušnosť k: Slovenská boxerská federácia
IČO: 31744621
ID zdrojovej evidencie: 35990511
Začiatok činnosti: 1.1.2018
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.