Grafická verzia

"Kraso Trenčín"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: krasokorčuľovanie
Špecifikácia: krasokorčuľovanie
Príslušnosť k: Slovenský krasokorčuliarsky zväz
IČO: 31805540
ID zdrojovej evidencie: TT
Začiatok činnosti: 1.7.2017
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.