Grafická verzia

Zápasnícky klub Partizánske, o. z.

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: zápasenie
Špecifikácia: -
Príslušnosť k: -
IČO: -
ID zdrojovej evidencie: PE
Začiatok činnosti: 8.3.2017
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Príspevok podľa §9 ods. 1 Dátum úhrady príspevku §9 ods. 1
60 23.6.2021
40 22.1.2018