Grafická verzia

RK INLINECENTER, o. z.

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: rýchlokorčuľovanie
Špecifikácia: rýchlokorčuľovanie
Príslušnosť k: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
IČO: 30688060
ID zdrojovej evidencie: 30688060
Začiatok činnosti: 8.5.2014
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.