Grafická verzia

Základná organizácia technických športov Strojnícka fakulta STU

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: streľba
Špecifikácia: streľba z pušky
Príslušnosť k: SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ
IČO: 00603341
ID zdrojovej evidencie: BA0265
Začiatok činnosti: 1.1.1996
Ukončenie činnosti: 1.1.1996


Úhrada členského

Príspevok podľa §9 ods. 1 Dátum úhrady príspevku §9 ods. 1
1 30.3.2018