Grafická verzia

"Strelecký klub Strelnica Nižná Hutka"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: streľba
Špecifikácia: streľba z pušky
Príslušnosť k: SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ
IČO: 00603341
ID zdrojovej evidencie: KS0414
Začiatok činnosti: 1.1.2011
Ukončenie činnosti: 1.1.2011


Úhrada členského

Príspevok podľa §9 ods. 1 Dátum úhrady príspevku §9 ods. 1
1 7.3.2018