Grafická verzia

TJ Družstevník Jacovce

Príslušná právnická osoba

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: futbal
Špecifikácia: futbal
Príslušnosť k: Západoslovenský futbalový zväz
IČO: 17321794
ID zdrojovej evidencie: K387
Začiatok činnosti: 10.7.1932
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.