Grafická verzia

"Spoločenstvo detí a mládeže Dominik"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: futbal
Špecifikácia: futbal
Príslušnosť k: Západoslovenský futbalový zväz
IČO: 17321794
ID zdrojovej evidencie: K7912
Začiatok činnosti: 28.11.2014
Ukončenie činnosti: 13.7.2020


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.