Grafická verzia

Inline Club Žilina, o. z.

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: rýchlokorčuľovanie
Špecifikácia: rýchlokorčuľovanie
Príslušnosť k: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
IČO: 30688060
ID zdrojovej evidencie: 42066981
Začiatok činnosti: 1.3.2016
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.