Grafická verzia

"Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: futbal
Špecifikácia: futbal
Príslušnosť k: Východoslovenský futbalový zväz
IČO: 17074029
ID zdrojovej evidencie: K2998
Začiatok činnosti: 20.5.2009
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.