Grafická verzia

Skating Club Košice, o. z.

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: rýchlokorčuľovanie
Špecifikácia: -
Príslušnosť k: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
IČO: 30688060
ID zdrojovej evidencie: 35542331
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: 31.12.2017


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.