Grafická verzia

1. KŠK Žilina

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: futbal
Špecifikácia: futbal
Príslušnosť k: Oblastný futbalový zväz v Žiline
IČO: 36135691
ID zdrojovej evidencie: K5294
Začiatok činnosti: 15.3.2013
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.