Grafická verzia

1. FC Roma Zlaté Klasy

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: futbal
Špecifikácia: futbal
Príslušnosť k: Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda
IČO: 35591102
ID zdrojovej evidencie: K9
Začiatok činnosti: 1.2.2000
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.