Grafická verzia

"DRUŽSTEVNÍK" FRANKOVÁ

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: futbal
Špecifikácia: futbal
Príslušnosť k: Podtatranský futbalový zväz
IČO: 31956793
ID zdrojovej evidencie: K299
Začiatok činnosti: 31.8.2007
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.