Grafická verzia

TJ Vyšné Remety

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: futbal
Špecifikácia: futbal
Príslušnosť k: Oblastný futbalový zväz Michalovce
IČO: 31959130
ID zdrojovej evidencie: K829
Začiatok činnosti: 3.1.2012
Ukončenie činnosti: 4.7.2023


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.