Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: futbal
Špecifikácia: futbal
Príslušnosť k: Oblastný futbalový zväz v Prešove
IČO: 31993427
ID zdrojovej evidencie: K1924
Začiatok činnosti: 3.1.2012
Ukončenie činnosti: 26.6.2019


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.