Grafická verzia

Učená právnická spoločnosť, o. z.

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Iná športová organizácia
ID zdrojovej evidencie: 10
Začiatok činnosti: 3.12.2011
Ukončenie činnosti: -