Grafická verzia

3atletik

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: triatlon
Špecifikácia: triatlon
Príslušnosť k: Slovenská triatlonová únia
IČO: 31745466
ID zdrojovej evidencie: 42283957
Začiatok činnosti: 23.3.2015
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.