Grafická verzia

Telocvičná jednota Sokol Žilina

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: kanoistika
Špecifikácia: kanoistika na divokej vode
Príslušnosť k: Slovenská kanoistika
IČO: 50434101
ID zdrojovej evidencie: 15
Začiatok činnosti: 29.3.2018
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.