Grafická verzia

Inline Club Žilina, o. z.

Príslušná právnická osoba

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: rýchlokorčuľovanie
Špecifikácia: rýchlokorčuľovanie
Príslušnosť k: Inline Club Žilina, o. z.
IČO: 42066981
ID zdrojovej evidencie: SRZ
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.