Grafická verzia

"Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: iný šport, hokejbal
Príslušnosť k: Slovenská hokejbalová únia
IČO: 00603091
ID zdrojovej evidencie: Slovenská hokejbalová únia
Začiatok činnosti: 20.5.2009
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.