Grafická verzia

Maratónsky klub Košice

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: atletika
Špecifikácia: atletika
Príslušnosť k: Slovenský atletický zväz
IČO: 36063835
ID zdrojovej evidencie: MARKE
Začiatok činnosti: 28.8.2018
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.