Grafická verzia

Zdravie v pohybe

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: atletika
Špecifikácia: atletika
Príslušnosť k: Slovenský atletický zväz
IČO: 36063835
ID zdrojovej evidencie: 5982d265ee0a54f5201c1eb5
Začiatok činnosti: 1.1.2021
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.