Grafická verzia

Karate klub Žilina, o. z.

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: karate
Špecifikácia: karate
Príslušnosť k: Slovenský Zväz Karate
IČO: 30811571
ID zdrojovej evidencie: SZK00003
Začiatok činnosti: 20.12.1991
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.