Grafická verzia

Telocvičná jednota Sokol Žilina

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: karate
Špecifikácia: karate
Príslušnosť k: Slovenský Zväz Karate
IČO: 30811571
ID zdrojovej evidencie: SZK00085
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.