Grafická verzia

Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: gymnastika
Špecifikácia: gymnastika pre všetkých
Príslušnosť k: Slovenská gymnastická federácia
IČO: 00688321
ID zdrojovej evidencie: 40
Začiatok činnosti: 28.4.2021
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.