Grafická verzia

1. PBK Jakarta

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: bedminton
Špecifikácia: bedminton
Príslušnosť k: Slovenský zväz bedmintonu
IČO: 30811546
ID zdrojovej evidencie: 263
Začiatok činnosti: 9.1.2019
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.