Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: futbal
Špecifikácia: futbal
Príslušnosť k: Východoslovenský futbalový zväz
IČO: 17074029
ID zdrojovej evidencie: K1924
Začiatok činnosti: 26.6.2019
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.