Grafická verzia

1. Wheelchair Curling Club

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: šport zdravotne znevýhodnených
Špecifikácia: curling
Príslušnosť k: Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
IČO: 22665234
ID zdrojovej evidencie: 61
Začiatok činnosti: 20.10.2008
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.