Grafická verzia

Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: gymnastika
Špecifikácia: športová gymnastika
Príslušnosť k: Slovenská gymnastická federácia
IČO: 00688321
ID zdrojovej evidencie: 5c3dc91b1db4e501000075dd
Začiatok činnosti: 1.9.2019
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.