Grafická verzia

Žrebčín Kopčany s.r.o.

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: jazdectvo
Špecifikácia: -
Príslušnosť k: SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA
IČO: 31787801
ID zdrojovej evidencie: Slovenská jazdecká federácia
Začiatok činnosti: 1.1.2019
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.