Grafická verzia

"Slovenský kord"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: šerm
Špecifikácia: šerm
Príslušnosť k: Slovenský šermiarsky zväz
IČO: 30806437
ID zdrojovej evidencie: 1011
Začiatok činnosti: 16.12.2005
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.