Grafická verzia

Žilinský športový klub

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: šport zdravotne znevýhodnených
Špecifikácia: zjazdové lyžovanie
Príslušnosť k: Žilinský športový klub
IČO: 37978331
ID zdrojovej evidencie: 80
Začiatok činnosti: 1.4.2016
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.