Grafická verzia

SKI TEAM Martinské hole

Príslušná právnická osoba

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Príslušnosť k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
IČO: 50671669
ID zdrojovej evidencie: 2
Začiatok činnosti: 18.7.2019
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.