Grafická verzia

"BigHugGym"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: gymnastika
Špecifikácia: športová gymnastika
Príslušnosť k: Slovenská gymnastická federácia
IČO: 00688321
ID zdrojovej evidencie: 5799389a1b0f3a573d407bc4
Začiatok činnosti: 1.9.2020
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.