Grafická verzia

EfectFit II s.r.o.

IČO: 47877383
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Vzdelávacie zariadenie

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Jégégo 16 999/8
82108 Bratislava
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

E-mail
-

Bankové účty
-