Grafická verzia

1. Tatranská, a.s.

IČO: 31395783
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Vzdelávacie zariadenie

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
K vodopádom 4051
05985 Štrbské Pleso
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

E-mail
-

Bankové účty
-