Grafická verzia

Auto Klub Košice

IČO: 31313019
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Vzdelávacie zariadenie, Organizátor športových podujatí, Športový klub

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Hroncova 3
04001 Košice
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
automobilový šport

Príslušnosť Auto Klub Košice k športovým organizáciam

Názov IČO Datum Právny titul
(Slovenská asociácia motoristického športu ) 31824021 účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže